بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد کارکرد سامانه ترفیع سالانه

عضو محترم هیئت علمی

با اهداء سلام

پرسشنامه ای که در حال تکمیل آن هستید مربوط به طرح تحقیقاتی "بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد کارکرد سامانه ترفیع سالانه" مصوب مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد. خواهشمند است اگر تاکنون ترفیع شما از طریق سامانه ترفیع دانشگاه انجام شده است پرسشنامه را تکمیل فرمایید. تکمیل پرسشنامه حدود 5 دقیقه زمان می برد و در عین حال که پاسخ های شما در برطرف کردن نواقص سامانه بسیار موثر خواهد بود تکمیل آن توسط شما کاملا اختیاری می باشد. لازم به ذکر است که هیچگونه اطلاعات شخصی فردی که منجر به شناسایی سرکارعالی/جنابعالی شود در پرسشنامه وجود ندارد و اطلاعات به صورت کلی تجزیه و تحلیل خواهد شد.

با سپاس

مجریان